Friday, September 16, 2011

Peringkat Tindakbalas Bayi

Bayi yang baru dliahirkan boleh terganggu dengan bunyi bising, menghala kepala ke arah bunyi, boleh tenteram dengan suara yang disukainya iaitu ibu, boleh mengecam pelbagai bunyi pertuturan. Apabila bayi telah berusia 1-2 bulan akan senyum bila orang bercakap dengannnya. Setelah berusia 3-7 bulan mula bertindakbalas dengan nada suara yang berlainan seperti nada suara mesra dan marah).

No comments:

Post a Comment