Thursday, September 8, 2011

Pembelajaran Melibatkan Emosi

Pembelajaran kanak-kanak turut melibatkan emosi. Belajar cara merasakan tentang sesuatu adalah penting bagai kanak-kanak. Pengalaman perasaan sememangnya telah dialami sebelum kanak-kanak ini mengenalpasti akan perasaan itu. Belajar merasakan orang lain terutama anda sebagai ibu bapa untuk berkongsi tentang sesuatu perasaan yang tidak selesa dan selesa. Belajar untuk mempercayai atau meyakini adalah perlu untuk membina sikap tentang sesuatu diluar dunianya dan perlu mempelajari mengenainya. Pendek kata semua aspek perkembangan kanak-kanak adalah penting: intelektual, kreatif, sosial, emosi, dan fizikal. Anda sebagai ibu bapa boleh memupuk perkembangan yang seimbang terhadap kanak-kanak.

No comments:

Post a Comment