Friday, September 9, 2011

Membaca Buku Sendirian

Terdapat buku bergambar yang dipenuhi pada setiap halamannya dengan gambar yang kecil dilukis dengan terperinci. Anda mungkin merasa letih untuk melihat jenis buku ini tetapi anak anda merasa seronok untuk menatap pada gambar yang kecil berulangkali. Selepas anda membaca buku bersama anak beberapa kali cadangkan kepada anak anda untuk membaca sendiri. Anda juga boleh duduk di sebelahnya dengan membaca sendirian dalam waktu yang sama anda berada di sisi anak anda.

No comments:

Post a Comment