Friday, May 4, 2012

Sumber Kecekapan Diri Kanak-Kanak

Kecekapan diri kanak-kanak berdasarkan kajian Albert Bandura adalah datangnya daripada sumber berikut:
  1. Kejayaan individu. Kejayaan menggalakkan individu mengulangi tingkahlaku. Kejayaan satu tugas mendorong untuk melakukan semua tugas lain.
  2. Mencontohi pengalaman . Melihat kejayaan orang lain membuat tugasan dan tingkahlaku yang menyeronokkan menggalakkan orang baru untuk mencubanya.
  3. Galakkan verbal. Verbal atau kata-kata yang memberi peransang boleh menggalakkan kanak-kanak kecil untuk mencuba beberapa tugasan.
  4. Membangkitkan emosi. Keadaan perasaan yang baik adalah hasil daripada kejayaan. Ketakutan dan kekecewaan selalunya diikuti dengan kegagalan.

No comments:

Post a Comment