Saturday, May 19, 2012

Menarik Perhatian Perasaan Kanak-Kanak

Pendekatan menarik perhatian kanak-kanak untuk membentuk tingkahlaku positif boleh dilakukan untuk kanak-kanak mendapat ganjaran dalaman (diri sendiri) daripada bergantung kepada ganjaran luaran.Contohnya orang dewasa boleh berkata," Bukankah rasanya baik meletakkan semula mainan kamu selepas habis bermain? Sekarang baru kamu tahu di mana letaknya mainan yang kamu simpan dan tahu bila hendak bermain dengan mainan itu lagi." Pendekatan ini berbeza dengan pendekatan yang biasa digunakan," Kamu budak yang bagus kerana membuang sampah ke dalam tong," atau "Bagus kerana membuang sampah."

No comments:

Post a Comment