Tuesday, May 8, 2012

Menggalakkan Perkembangan Sosial Kanak-Kanak

Kanak-kanak elok digalakkan untuk kemahiran membantu di peringkat tatih lagi dengan membenarkan mereka menolong semasa minum pagi dan mengemas selepas makan. Contohnya membantu pengasuh di taska meletakkan cawan di meja. Pastinya kanak-kanak kadangkala terlepas membawa sesuatu dan tertumpah tetapi matlamat orang dewasa ialah untuk memberi kemahiran membantu. Keadaan ini mengambil masa untuk melibatkan kanak-kanak masa rutin di taska. Kecekapan kanak-kanak akan bertambah baik apabila pengasuh melibatkan mereka. Begitu juga jika ibu bapa melibatkan kemahiran membantu di rumah. Banyak lagi perkara kemahiran membantu di taska dan di rumah seperti mengemas buku setelah membaca atau mengemas alat permainan selepas digunakan.

No comments:

Post a Comment