Sunday, May 20, 2012

Memberi Andaian Pertimbangan Pemilihan Kepada Kanak-Kanak

"Jika kamu tidak mahu makan sarapan ini, kamu diminta duduk di kerusi bersama kawan-kawan." Orang dewasa jika mahu menggunakan pendekatan ini tidak sesuai mengatakan, "Jika kamu tidak duduk di kerusi, saya akan ambil dan kemas makanan kamu." Ideanya pendekatan ini ialah untuk membantu kanak-kanak membina sikap duduk di meja sehingga selesai aktiviti makan sebagai aktiviti sosial. Secara tidak langsung orang dewasa dapat menghilangkan rasa kekuasaan individu kepada fakta.

No comments:

Post a Comment