Tuesday, May 1, 2012

Kanak-Kanak Tatih Di Peringkat Autonomi

Apabila kanak-kanak sudah berusia dua dan tiga tahun dalam kehidupannya mula membina autonomi. Pada peringkat ini rasa kepercayaan telah dibina pada tahun pertama dalam hidupnya. Pada masa kita akan dapat melihat ekpresi autonomi yang dinyatakan oleh kanak-kanak di depan mata kita. Kanak-kanak mahu menggunakan kuasanya untuk bergerak, bercakap, memberi alasan dan untuk belajar. Masa tahap ini kanak-kanak tatih belajar mereka boleh membuat sesuatu berlaku dengan keputusan. Mereka mula menyatakan "tidak" apabila orang mula menanyakan mereka untuk membuat sesuatu. Pada masa peringkat ini ibu bapa selalu kecewa tetapi ini adalah salah satu peningkatan untuk kanak-kanak tatih.

No comments:

Post a Comment