Sunday, May 27, 2012

Latihan Ke Tandas

Latihan ke tandas kebiasaannya tidak akan dimulakan sebelum usia dua atau mungkin tiga tahun. Ini bergantung kepada tahap kematangan kanak-kanak dan minat. Otot yang mengawal pembukaan dubur perlu berada pada peringkat kematangan sebelum mengawal sebarang kemungkinan. Oleh itu kanak-kanak mesti mula memahami tentang keperluan tersebut. Kanak-kanak perempuan selalunya terlatih lebih dahulu daripada kanak-kanak lelaki yang seumur dengannya.

No comments:

Post a Comment