Friday, May 25, 2012

Mainan Tanggapan Motor

Mainan tanggapan atau persepsi motor seperti 'puzzles', bentuk kotak, bongkah yang boleh disusun selalunya diulangi oleh kanak-kanak tatih. Mereka merasa kepuasan apabila dapat menyelesaikan sesuatu yang menjadi cabaran apabila selesai mencantumkannya. Kanak-kanak ini mendapat tanggapan atau suatu pandangan pada mainan itu sebagai sebahagian dan keseluruhan. Mainan seperti ini dipanggil pembetulan sendiri sebab kanak-kanak dapat melihat secara langsung apa yang telah mereka lakukan dengan betul atau salah.

No comments:

Post a Comment