Thursday, May 24, 2012

Pengalaman Kognitif Di Taska

Aktiviti yang berbentuk amali (hands-on) adalah peraturan untuk kanak-kanak mendapat pendedahan pengalaman kognitif dan amat penting bagi kanak-kanak tatih. Jangan mengharapkan memberitahu kanak-kanakt tatih terlalu banyak dalam bentuk "syarahan". Sebaliknya biarkan mereka menyentuh objek, bercakap tentang objek, melabelkannya dan menghubungkan kepada benda yang dilihat sebelumnya. Seorang guru perlu berdekatan dengan kanak-kanak untuk mendengar dan bertindakbalas kepada komen kanak-kanak.

No comments:

Post a Comment