Wednesday, May 9, 2012

Peringkat Permainan Selari

Kanak-kanak tatih mungkin masih di peringkat permainan sendirian iaitu bermain sendiri dengan mainannya tanpa menghiraukan kehadiran orang lain. Bagaimana pun, dengan adanya sedikit pengalaman sosial mereka mula bergerak ke peringkat permainan selari. Pada peringkat ini kanak-kanak bermain bersebelahan dengan kanak-kanak lain. Kita akan sering melihat kanak-kanak tatih dengan mainannya sendiri seperti kereta dengan menolak mainan di lantai sambil mengeluarkan kesan bunyi semasa bergerak. Mereka akan bercakap tentang apa yang dilakukannya atau ke mana mereka pergi. Bagaimana pun temanya masih individualistik. Permainan olok-olok selalunya dipanggil permainan dramatika. Kanak-kanak tatih merasa seronok dengan kehadiran kanak-kanak lain.

No comments:

Post a Comment