Wednesday, May 16, 2012

Membacakan Buku Kepada Kanak-Kanak Di Taska

Buku menjadi kemestian dan perlu ada di taska dan juga tadika. Di taska pendidik hendaklah membacakan buku kepada kanak-kanak tatih atau dalam kumpulan tidak melebihi empat atau lima orang kanak-kanak. Adalah lebih baik membacakan kepada kumpulan kecil lima orang yang dapat mendengar dengan penuh perhatian berbanding membacakan buku kepada kumpulan besar yang sering terganggu untuk menegur kanak-kanak berkelakuan baik untuk mendengar buku yang dibacakan.

No comments:

Post a Comment