Friday, May 18, 2012

Menghargai Tingkahlaku Positif Kanak-Kanak Taska

Tidak semua ganjaran berupa benda perlu diberi kepada kanak-kanak apabila telah melakukan sesuatu tingkahlaku yang positif. Kadangkala menggunakan kata-kata positif yang dapat menghubungkan tingkahlaku yang dilakukan oleh kanak-kanak dapat menghasilkan kesan yang baik. Cara ini mungkin lebih enak dan manis didengar untuk mendisiplinkan tingkahlaku positif kanak-kanak. Contohnya, apabila kanak-kanak melakukan tingkahlaku positif seperti membuangkan lampin ke tong sampah dan mengemas mainan yang telah digunakan. Orang dewasa memaklumkan dengan nada suara yang boleh didengar oleh kanak-kanak lain berkata, "Sarah telah membuang lampin ke dalam tong dan mengemas mainan yang digunakan."

No comments:

Post a Comment