Thursday, May 17, 2012

Aktiviti Membacakan Buku Di Taska.

Ada pendapat membacakan buku pada kumpulan besar kanak-kanak dapat menggalakkan kanak-kanak berkelakuan baik. Walau bagaimana pun kanak-kanak tatih yang datangnya dari rumah jika mereka mempunyai cerita, masa bercerita di rumah dilakukan secara seorang ke seorang oleh ibu bapanya. Oleh itu mengadakan aktiviti masa bercerita untuk empat orang kanak-kanak adalah sesuai bukan dalam kumpulan yang ramai. Manakala kanak-kanak yang datang daripada keluarga yang tidak bernasib baik yang mungkin kanak-kanak ini mendapat pendedahan buku kali pertama, format kumpulan kecil atau seorang ke seorang adalah berkesan. Pendekatan secara individu ke arah mendekatkan kesusasteraan, guru boleh meransang kanak-kanak tetang keseronokan buku bergambar. Ibu bapa juga boleh membantu menyumbang kepada pemupukan literasi dengan membacakan buku di rumah.

No comments:

Post a Comment