Monday, May 21, 2012

Menyedarkan Kesan Akibat Kepada Kanak-Kanak Taska

Pendekatan kesan akibat boleh diterapkan kepada kanak-kanak untuk memberi kesedaran tidak melakukan perkara yang akan memberi kesan selanjutnya hasil daripada perbuatannya. Contohnya, " Awak membuat bising sukar untuk mendengar cerita, jadi saya tidak meneruskan membacakan buku cerita ini." Apabila kanak-kanak telah belajar akibat daripada perlakuannya, dia akan belajar tentang tingkahlakunya sendiri supaya tidak melakukanya di masa akan datang.

No comments:

Post a Comment