Wednesday, August 1, 2018

Mengajar mengikut keupayaan kanak-kanak

Ramai boleh mengajar tetapi tidak mendididik. Mengajar tanpa memberi pertimbangan keupayaan kanak-kanak mengikut perkembangan yang bersesuaian hanya membuang tenaga dan masa. Penerimaan pengajaran yang disampaikan kepada kanak-kanak berbeza dengan orang dewasa. Kanak-kanak belajar dari mudah ke sukar dan dari konkrit ke abstrak. Artikal ini cuba memberi panduan cara mengajar yang bersesuaian kepada kanak-kanak.
No comments:

Post a Comment