Wednesday, August 15, 2018

Penglibatan ibu bapa di taska dan tadika

Penglibatan ibu bapa di taska dan tadika sangat penting. Ibu bapa jangan mengambil mudah tanpa mengambil tahu perkembangan anak-anak yang dihantar ke taska atau pun tadika. Menjalin hubungan untuk mendapatkan maklum balas tentang anak-anak disamping mengenali pengasuh atau guru dapat meningkatkan kefahaman dalam memberi pendidikan kepada anak-anak. Pengasuh dan guru mengetahui akan perkembangan pembelajaran dan tingkah laku semasa belajar. Pengasuh dan guru boleh memberi pandangan tentang anak dan begitu juga ibu bapa boleh mengongsikan perkembangan anak ketika di rumah untuk makluman pengasuh dan guru. Apabila hubungan positif dan jalinan kepercayaan antara ibu bapa, pengasuh dan guru perkara yang negatif dielakkan.

 

No comments:

Post a Comment