Monday, August 6, 2018

Berita yang tidak menyenangkan

Semua guru tadika mahu pun pengasuh di taska berdepan masalah untuk menyampaikan berita yang tidak menyenangkan kepada ibu bapa. Apa tah lagi jika berita tentang kenaikan kadar bayaran yuran menyebabkan ibu bapa mengeluh seolah-olah membebankannya sedangkan kos operasi meningkat. Begitu juga masalah tidak dapat meneruskan perkhidmatan kerana sewa bangunan yang mahal dan terpaksa berpindah tempat operasi. Ibu bapa akan mencari tempat baru yang mungkin menimbulkan masalah penyesuaian atau kedudukan yang jauh dari tempat tinggal. Artikal ini cuba memberi panduan kepada pengusaha taska dan tadika untuk menangani masalah menyampaikan berita kepada ibu bapa.
 

No comments:

Post a Comment