Tuesday, July 24, 2018

Keselamatan kanak-kanak di taska

Sejauhmana kanak-kanak di taska terjamin keselamatannya? Isu kematian kanak-kanak sama ada bayi dan kanak-kanak tatih dilaporkan dalam akhbar. Keselamatan persekitaran taska, penjagaan oleh pengasuh dan virus penyakit perlu diberi perhatian. Perkara keselamatan tidak boleh diambil ringan. Pihak berwajib dan masyarakat kerap menyuarakan hal keselamatan kanak-kanak. Ibu bapa perlu mempunyai kesedaran yang tinggi untuk melihat mutu penjagaan anak mereka sebelum meletakkan anak di bawah jangaan pengasuh taska. Terdapat beberapa perkara yang perlu diberi perhatian. Artikal ini diharapkan dapat dijadikan panduan untuk membuat penilaian keselamtan anak di taska.

 

No comments:

Post a Comment