Wednesday, November 22, 2017

Memupuk minat membaca

Minat membaca hendaklah dipupuk semasa kecil. Kanak-kanak sewajarnya diperkenalkan dengan buku bukan gajet yang melekakan. Ibu bapa membacakan buku sebelum kanak-kanak boleh membaca dengan sendiri. Budaya membaca sepatutnya bermula di dalam keluarga. Membudayakan minat membaca dikalangan ahli keluarga menjadikan ibu bapa sebagai contoh kepada anak-anak. Persekitaran dalam rumah dilengkapkan dengan bahan bacaan yang sesuai dengan ahli keluarga di rumah.

 

No comments:

Post a Comment