Thursday, November 9, 2017

Kesilapan mengajar anak kecil

Kebanyakan ibu bapa dan juga guru meletakkan harapan yang terlalu tinggi terhadap anak yang masih kecil. Orang dewasa perlu sedar dan cuba memahami keupayaan kanak-kanak mengikut tahap usia dan terdapat pencapaian yang berbeza di antara seorang kanak-kanak dengan kanak-kanak yang lain.


No comments:

Post a Comment