Wednesday, July 4, 2018

Mendidik tingkah laku berhemah

Ibu bapa perlu menegur dan mendidik anak-anak yang masih kecil belajar tatacara tingkah laku berhemah, menghormati dan berkomunikasi dengan berhemah. Khususnya apabila bertamu ketika berkunjung ke rumah rakan taulan. Anak-anak perlu dididik dan diingatkan sebelum berkunjung tentang perkara-perkara yang tidak sepatutnya dilakukan. Artikal ini boleh dijadikan panduan untuk membentuk tingkah laku yang diingini oleh ibu bapa.


No comments:

Post a Comment