Thursday, May 28, 2015

Batas SepadanMatlamat untuk meletak had adalah untuk memberi sebanyak mungkin tanggungjawab kepada kanak-kanak. Terdapat perbezaan peraturan dan had. Peraturan memerlukan orang dewasa bertanggungjawab sepenuhnya. Orang dewasa perlu membuat peraturan, melaksanakannya dan menjalankan suatu bentuk hukuman.  Had memerlukan kanak-kanak menerima tanggungjawab untuk tingkahlakunya dan had tidak memerlukan hukuman. Oleh sebab itu had menyumbang kepada perkembangan normal untuk kanak-kanak berdikari.Kanak-kanak perlu tahu sesuatu yang boleh dilakukan dan perkara yang dilarang.

No comments:

Post a Comment