Thursday, September 13, 2012

Pemahaman Kanak-Kanak Terhadap Struktur Hieraki Dalam Matematik

Reaksi kanak-kanak kecil semasa memikirkan pengkelasan dapat membantu orang dewasa memahami betapa sukarnya kanak-kanak membina struktur hieraki. Contohnya apabila kanak-kanak diberikan enam mainan ayam dan 2 mainan itik dengan saiz yang sama dan ditanya,"Apa yang kamu lihat?" Mereka akan menjawab,"Ayam...itik". Kemudian minta kanak-kanak menunjukkan "semua haiwan'" "semua itik," dan "semua ayam. Kemudian orang dewasa bertanya: "Adakah ayam lebih banyak daripada binatang?" Kanak-kanak berusia 4 tahun biasanya menjawab,"Ayam banyak." Jika orang dewasa bertanya lagi," Daripada apa?" Kanak-kanak berusia 4 tahun menjawab,"Daripada itik." Apabila orang dewasa bertanya,"Adakah ayam lebih banyak atau lebih haiwan?" tetapi kanak-kanak kecil mendengar soalan tersebut "Adakah lebih banyak ayam atau lebih banyak itik?" Kanak-kanak kecil mendengar soalan berbeza daripada soalan terdahulu sebab apabila di mindanya telah membahagikan keseluruhan haiwan kepada dua bahagian (ayam dan itik), kanak-kanak hanya memikirkan dua bahagian.Pada suatu masa kanak-kanak hanya boleh berfikir keseluruhan tetapi tidak memikirkan bahagian.

No comments:

Post a Comment