Thursday, September 6, 2012

Membina Kefahaman Hubungan Dalam Matematik

Kanak-kanak boleh membina kefahaman antara dua bola yang sama, sama berat dan dua. Adalah betul jika dikatakan bola merah dan biru itu sama/serupa sebagaimana jika dikatakan kedua-duanya ada kelainan. Hubungan yang diletakkan pada objek terpulang kepada individu itu sendiri dan dari sudut pandangan lain adalah sama. Jika individu mahukan perbandingan berat pada bola dia akan mengatakan bahawa bola itu "sama" (berat). Jika individu itu mahu melihat objek secara angka. dia akan mengatakan terdapat "dua". Bola itu boleh dilihat atau amati tetapi "angka" tidak. Nombor atau angka adalah hubungan yang dibina secara mental oleh setiap individu.

No comments:

Post a Comment