Saturday, September 8, 2012

Membina Kefahaman Perbezaan Dalam Matematik

Kanak-kanak tidak dapat membina hubungan perbezaan jika dia tidak dapat memerhati perbezaan sifat pada objek. Begitu juga hubungan dua tidak mungkin dapat dibina jika pemikiran kanak-kanak bahawa objek seperti air menitik (benda yang boleh dicantumkan menjadi satu titik). Sebaliknya kanak-kanak tidak dapat membina pengetahuan fizikal jika dia tidak ada kerangka logico-matematik yang membolehkan kanak-kanak meletakkan pemerhatian baru kepada hubungan dengan pengetahuan yang sedia ada.

No comments:

Post a Comment