Tuesday, September 4, 2012

Pengetahuan Fizikal Matematik

Kanak-kanak perlu tahu pengetahuan fizikal dalam matematik. Pengetahuan fizikal adalah pengetahuan tentang luaran objek sebenar. Contohnya warna dan berat sebuah bola adalah luaran objek sebenar yang boleh diketahui menerusi pengamatan. Pengetahuan bola jatuh dan dilambung ke udara adalah pengetahuan fizikal dalam matematik.

No comments:

Post a Comment