Sunday, September 9, 2012

Pembalikan Pemikiran Kanak-Kanak Asas Matematik

Pembalikan pemikiran lebih mudah difaham dengan istilah pembinaan pemikiran yang menyatakan pemikiran itu dibina oleh minda bukannya fokus pada sesuatu yang sedia ada pada objek. Pembalikan pemikiran ini tidak boleh berdiri sendiri semasa pemikiran awal di peringkat deria motor dan praoperasi. Pembalikan pemikiran memerlukan asas kefahaman pengetahuan logico-matematik dan pengetahuan fizikal yang kemudiannya pembalikan pemikiran boleh berdikari. Contohnya kanak-kanak boleh membina nombor, kanak-kanak boleh membuat operasi pada nombor dan membuat 2 + 2 dan 4 x 2 secara pembalikan pemikiran. Kesimpilannya pembalikan pemikiran tidak akan berlaku secara sendirian sebelum kanak-kanak memahami pembinaan awal hubungan mempunyai implikasi pada kandungan (objek, peristiwa dan tindakan) dalam semua jenis hubungan jika hendak membina nombor.

No comments:

Post a Comment