Friday, September 7, 2012

Proses Kanak-Kanak Memahami Logico-Matematik

Kanak-kanak berterusan membina pengetahuan logico-matematik dengan menyesuaikan hubungan yang mudah yang dibinanya antara obbejk sebelumnya (pengetahuan yang diketahui sebelumnya). Pengetahuan logico-matematik mengandungi koordinasi hubungan. Contohnya koordinasi menghubungkan sama, perbezaan dan lebih, kanak-kanak berkebolehan untuk menjangka bahawa terdapat lebih banyak bijirin di dunia berbanding dengan buah saga berwarna merah, dan terdapat banyak binatang daripada lembu. Ini serupa dengan koordinasi hubungan antara "dua" dan "dua" yang kemudiannya kanak-kanak akan menjangka bahawa 2 + 2 = 4, dan 2 X 2 = 4.

No comments:

Post a Comment