Tuesday, September 11, 2012

Kanak-Kanak Membina Dan Memahami Nombor

Menurut Piaget kanak-kanak membina nombor menerusi dua jenis sintesis hubungan yang dibina menerusi objek iaitu sintesis urutan dan hieraki. Contohnya apabila kanak-kanak diberi lapan objek mereka akan membilang satu, dua, tiga, empat..." dengan betul sehingga lapan. Kanak-kanak tidak merasakan keperluan logikal meletakkan objek dalam urutan untuk memastikan tidak terlepas pandang semasa membilang. Apabila objek itu tidak tersusun kanak-kanak apabila ditanya berapa jumlahnya kanak-kanak ada yang menunjukkan objek terakhir membilang secara mental tanpa mengikut urutan. Ini dikenali sebagai hieraki.

No comments:

Post a Comment