Wednesday, September 12, 2012

Logiko-Matematik Dan Pengetahuan Sosial

Berdasarkan kepada teori Piaget konsep nombor boleh diajar dengan mengaitkan pengetahuan sosial khususnya apabila mengajar cara membilang kepada kanak-kanak. Contoh pengetahuan sosial hari kemerdekaan pada tanggal 31 Ogos ada bendera. Tanggal 31 adalah berbeza dengan hari-hari lain dan kanak-kanak akan mengingati angka tersebut.

No comments:

Post a Comment