Wednesday, September 5, 2012

Pengetahuan 'Logico Matematik'

Kanak-kanak perlu mengetahui dan memahami pengetahuan 'logico matematik' selain pengetahuan fizikal matematik. Apabila kita menunjukkan kepada kanak-kanak bola merah dan bola biru mereka akan mendapati perbezaan. Perbezaan pada warna bola biru dan merah ini adalah 'logico matematik'. Bola boleh diperhatikan atau diamati tetapi perbezaan antara bola itu tidak boleh diamati. Perbezaan ini adalah perkaitan/hubungan yang dibina secara mental oleh individu yang meletakkan dua objek kepada perkaitan/hubungan. Perbezaan pada sebuah bola atau benda lain jika seseorang itu tidak meletakkan objek itu kepada perkaitan/hubungan, perbezaan tidak akan wujud pada individu tersebut.

No comments:

Post a Comment