Sunday, September 2, 2012

Kanak-Kanak Dan Pemikiran Logik Matematik

Pada usia sebelas dan dua belas tahun kanak-kanak berupaya menggunakan pemikiran logik dan memberi penyelesaian masalah dengan sebab musabab. Peringkat ini dipanggil sebagai operasi formal. Kanak boleh membina sebarang hubungan antara kleas dan menggunakan kombinasi dan penyusunannya. Mereka juga berupaya untuk memberi pertimbangan idea matematik yang tinggi atau penyelesaian masalah, membina peta dan menghadapi masalah dengan menumpukan masa dan jarak, kemungkinan dan geometri.

No comments:

Post a Comment