Monday, September 10, 2012

Pemahaman Nombor Infiniti

Terdapat perbezaan antara dua jenis pemikiran yang kelihatan tidak penting semasa kanak-kanak belajar angka kecil seperti membilang satu hingga sepuluh. Apabila kanak-kanak ini ke angka yang lebih besar seperti 999 dan 1000, bagaimana pula dengan infiniti menerusi pemikiran daripada set objek atau gambar? Nombor atau angka adalah dipelajari bukan menerusi pemikiran impirikal daripada set yang dibina tetapi menerusi pemikiran reflektif semasa kanak-kanak membina hububngan. Oleh kerana hubungan ini adalah dibina menerusi minda, ada kemungkinan untuk memahami angka seperti 1,000,002 atau lebih daripada itu yang tidak pernah dilihat atau membilang objek 1,000,002 dalam set.

No comments:

Post a Comment