Tuesday, April 24, 2018

Alahan pemakanan

Tidak semua kanak-kanak boleh makan apa yang disediakan oleh orang dewasa semasa kanak-kanak di taska dan tadika. Oleh itu pengasuh dan guru perlu mengenalpasti kanak-kanak yang mempunyai alahan pemakanan. Senaraikan nama dan jenis makanan yang tidak boleh dimakan oleh kanak-kanak.


No comments:

Post a Comment