Sunday, April 6, 2014

Matlamat Pendekatan Projek

Matlamat pendekatan projek untuk memupuk minda yang hidup pada kanak-kanak. Minda termasuklah pengetahuan dan kemahiran tetapi juga emosi, moral dan kepekaan estetika. Pendidikan yang bersesuaian untuk kanak-kanak perlu ditumpukan kepada skop yang lebih luas terhadap pertumbuhan minda yang seiring dengan pengalaman. Pendekatan ini menggalakkan penyoalan, penyelesaian masalah, meningkatkan kesedaran terhadap fenomena yang signifikan di sekeliling kanak-kanak. Pada usia 4-8 tahun kebanyakkan kanak-kanak teruja bertindakbalas dengan cadangan orang dewasa, mereka berkerjasama dalam kumpulan dan mencuba kemahiran baru dengan penuh semangat. Kerja projek memberikan peluang kesemua untuk kanak-kanak melakukannya.

No comments:

Post a Comment