Monday, November 29, 2010

Pemikiran Kanak-Kanak Taska: Egosentrik

Kanak-kanak di taska peringkat praoperasi masih berfikiran egosentrik. Fikiran egosentrik bermaksud kanak-kanak berfikir berdasarkan pandangan dirinya dan tidak berupaya melihat pandangan orang lain. Pandangan terhadap dunia persekitarannya adalah satu-satunya pandangan yang diterima dan hanya pandanganya itu sahaja yang diambil perhatian. Kanak-kanak peringkat praoperasi tidak mempunyai keupayaan kognitif untuk memahami apa yang orang lain lihat daripada perspektif lain selain pandangan dirinya.

No comments:

Post a Comment