Sunday, November 14, 2010

Kawasan Permainan Luar Kanak-Kanak Taska

Kanak-kanak taska yang berusia antara 3 hingga 4 tahun adalah berbeza dari kanak-kanak tatih. Kawasan permainan luar hendaklah memenuhi keperluan kemahiran perkembangan motor, peningkatan kemahiran kognitif dan memupuk perkembangan interaksi dengan rakan sebaya. Kanak-kanak taska masih memerlukan struktur yang menggabungkan deria, penerokaan, aktiviti pergerakan yang lebih mencabar daripada kanak-kanak tatih.

No comments:

Post a Comment