Thursday, November 25, 2010

Perbezaan Pemikiran Kanak-Kanak Di Taska Dan Tadika

Pandangan ahli psikologi Piaget boleh dijadikan panduan untuk memahami cara pemikiran kanak-kanak di taska dan tadika. Piaget menyatakan bahawa kanak-kanak berfungsi pemikiran kognitifnya bermula dari usia dua tahun hingga tujuh tahun dikenali sebagai peringkat praoperasi. Pada peringkat praoperasi terbahagi kepada dua;
  • 2-4 tahun apabila kanak-kanak mula menggunakan corak tindakan yang sama kepada sesuatu diluar dirinya
  • 4-7 tahun apabila kongitif menjadi semakin canggih membolehkan kanak-kanak memahami sesuatu kemungkinan dan hubungkait sesuatu perkara.
Walau bagaimana pun pemikiran peringkat praoperasi kanak-kanak taska terhad pada perkara tertentu sahaja.

No comments:

Post a Comment