Saturday, November 13, 2010

Kawasan Permainan Luar Kanak-Kanak Tatih Di Taska

Kanak-kanak tatih memerlukan kawasan yang berpagar mempunyai permukaan untuk menggalakkan memaut, memegang, dan menendang. Kanak-kanak tatih seronok menggunakan buaian khusus untuk peringkat tatih. Kawasan permainan untuk kanak-kanak tatih hendaklah yang boleh mendorong deria (sense) lihat kanak-kanak seperti membayangkan atau menggambarkan (visual) dan deria pendengaran. Contoh deria penglihatan adalah mengadakan arus laluan berwarna, cermin dan prisma. Contoh deria pendengaran pula seperti loceng angin yang digantung dan kesan bunyi-bunyian semulajadi (deruan angin dari pokok, nyanyian burung). Laluan berjalan juga sesuai diadakan untuk kanak-kanak tatih.

No comments:

Post a Comment