Monday, November 15, 2010

Jenis Permainan Kanak-Kanak Taska

Kawasan permainan luar hendaklah menyediakan pengalaman kepada kanak-kanak semasa bermain. J.Johnson, Christie & Yawkey (1987) memberikan empat jenis permainan pengalaman:
  1. permainan berfungsi atau pergerakan yang melibatkan latihan atau pengulangan aktiviti motor kasar.
  2. permainan konstruktif yang melibatkan penggunaan bahan seperti warna atau pasir untuk direkacipta.
  3. permainan dramatik atau permainan olok-olok yang selalunya dilakukan di tempat tertutup.
  4. permainan berkumpulan atau permainan yang melibatkan lebih daripada seorang kanak-kanak.

No comments:

Post a Comment