Tuesday, November 2, 2010

Peralatan Membahayakan Perlu Disimpan

Dilarang mendedahkan peralatan tajam seperti pisau, parang, pisau cukur, garpu tajam, dan peralatan dapur yang membahayakan perlu disimpan atau diletakkan tempat yang tidak dapat diambil oleh kanak-kanak peringkat bayi dan tatih di taska. Pengasuh perlu mengawasi pergerakan bayi dan tatih daripada memasuki tempat menyimpan peralatan yang membahayakan. Kealpaan mengawasi kanak-kanak ini akan mengundang bahaya.

Pastikan peralatan permainan di taman seperti cangkul, penyeduk dan pengorek tanah tidak diperbuat daripada besi. Peralatan yang hendak digunakan hendaklah diperbuat daripada plastik untuk kanak-kanak bermain pasir di taman permainan. Sentiasa mengawasi kanak-kanak semasa bermain pasir.

No comments:

Post a Comment