Sunday, November 28, 2010

Pemikiran Praoperasi Kanak-Kanak Taska

Operasi adalah pembalikan pemikiran mental di mana objek atau pengalaman yang diubah boleh kembalikan kepada asal. Contoh operasi mental adalah 1 + 2 = 3, dan 3 - 2 = 1. Proses tambah adalah pembalikan pengurangan (tolak atau 'minus'). Kanak-kanak taska di peringkat praoperasi tidak dapat mengekalkan (conserve) secara mental kerana mereka tidak memahami jumlah, kuantiti, isi padu (volume) walau pun rupa dari segi bentuk, saiz dan dimensi berubah. Contoh segumpal tanah liat yang sama berat tidak dapat dibezakan isi padu apabila digentel memanjang seperti ular.

Pemikiran kanak-kanak taska masih di peringkat praoperasi. Pada peringkat praoperasi kanak-kanak adalah sukar untuk memahami apabila diperkenalkan membaca dan matematik seperti yang dilakukan menerusi amalan traditional yang menekankan menerusi hafalan dan latih tubi (pengulangan) bukan pemahaman.

No comments:

Post a Comment