Saturday, November 20, 2010

Keselamatan Permainan Kanak-Kanak: Kayu Pengimbang

Kayu pengimbang (balance beam) selalunya dijadikan mainan kanak-kanak untuk meniti batang kayu sambil mengimbang badan. Jika ingin meletakkan peralatan kayu pengimbang ciri keselamatan berikut perlu diberi perhatian:
  • kayu pengimbang perlu zone tanpa gangguan 75 inci (1800 mm) keluasannya
  • kayu pengimbang untuk kanak-kanak 2-5 tahun ketinggiannya 12 inci (300mm)
  • kayu pengimbang untuk kanak-kanak 5-12 tahun ketinggiannya 16 inci (410mm)

No comments:

Post a Comment