Tuesday, November 9, 2010

Pengesan Kebakaran Di Taska

Langkah mengawal kebakaran di taska adalah dengan meletakkan alat pengesan asap (smoke detectors). Alat pengesan ini akan memberi amaran untuk menyelamatkan diri daripada kebakaran di bangunan. Minta nasihat pegawai bomba untuk meletakkan di tempat yang sesuai. Jika pengasuhan di rumah, alat pengesan asap kebakaran hendaklah diletakkan pada seling di luar tempat tidur. Anda juga perlu minta nasihat daripada pegawai bomba kesesuaian meletakkan pengesan asap kebakaran.

No comments:

Post a Comment