Thursday, November 4, 2010

Nombor Telefon Panggilan Kecemasan

Siapakah yang perlu dihubungi sekiranya berlaku kecemasan kepada kanak-kanak di taska? Nombor telefon panggilan kecemasan untuk menghubungi sentiasa di lekatkan berhampiran telefon:
  • Penggilan kecemasan hospital atau klinik
  • Pejabat Bomba
  • Pejabat Polis
  • Pejabat Kesihatan
Sentiasa kemaskinikan nombor telefon yang perlu dihubungi pada setiap kanak:
  • Nombor telefon ibu bapa atau penjaga yang boleh dihubungi semasa waktu bekerja ketika kanak-kanak di bawah jagaan anda
  • Panel doktor atau klinik kanak-kanak sekiranya ada
  • Jiran terdekat kanak-kanak

No comments:

Post a Comment