Friday, November 26, 2010

Pemikiran Kanak-Kanak Taska: Pemusatan

Kanak-kanak taska lebih menumpukan kepada satu aspek pada sesuatu situasi dan melupakan perkara yang lain. Konsep pemikiran kanak-kanak taska terhad hanya memahami satu perkara yang dilihat. Kefahaman sebenar berasaskan kepada keseluruhan gambaran. Mereka keliru dengan gambaran sebenar. Contohnya kanak-kanak akan mengatakan besi yang seberat 1 kg lebih berat berbanding kapas yang sama beratnya.

No comments:

Post a Comment