Friday, October 22, 2010

Taska 1 Malaysia

Bajet 2011 telah mengumumkan penjenamaan semula 40 buah Taska 1 Malaysia yang dikendalikan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat. Taska ini bertujuan untuk membantu golongan wanita yang tidak berkemampuan mendapatkan perkhidmatan pengasuahan dan pendidikan awal yang berkualiti bagi anak-anak mereka. Perkhidmatan ini juga memberi peluang kepada wanita yang tidak berkemampuan meneruskan kerjaya sementara anak-anak mendapat jagaan yang berkualiti.

Apabila berlaku penjenamaan semula tentunya imej baru kepada taska berkenaan. Diharapkan Jabatan Kebabjikan Masyarakat akan membuat satu perubahan menyeluruh keseluruhan aspek menguruskan taska yang dapat memberi kualiti perkhidmatan sebagaimana yang telah dimandatkan. Menerusi bujet 2011 diharapkan kewujudan pengurusan taska yang terawal di bawah Akta 308 iaitu Akta Taman Asuhan Kanak-Kanak 1984 lebih menyerlah penampilannya dengan idea-idea baru khususnya pandangan daripada generasi muda. Sewajarnya taska di bawah pentadbiran Jabatan Kebajikan Masyarakat diberi perhatian memandangkan dari segi sejarahnya adalah merupakan taska terawal dan merintis program perkhidmatan kanak-kanak di bawah 4 tahun. Makluman umum bahawa Akta Taman Asuhan Kanak-Kanak 1984 (Akta 308) telah diwujudkan bertujuan untuk mengawasi pengurusan perkhidmatan taska dan melindungi kanak-kanak. Oleh itu semua taska tidak kira jenama apa sekali pun perlu mendaftar dan tertakluk di bawah akta tersebut.

Semoga arus perubahan yang berlaku masa kini diharapkan Jabatan Kebajikan Masyarakat dapat memberi penampilan baru selaras dengan penjenamaannya boleh diterima oleh ibu-ibu di kalangan wanita generasi muda yang mengharapkan bantuan perkhidmatan anak-anaknya.

No comments:

Post a Comment