Thursday, October 7, 2010

Percambahan Matematik Menerusi Objek Pelbagai Bentuk

Kanak-kanak dari lahir sehingga usia dua tahun yang di sekelilingi objek menarik akan dapat membantunya memahami hubungan antara objek. Secara tidak langsung kanak-kanak menentukan sama ada objek itu sama atau berlainan, sepadan dan mengkelaskan yang mana kesemua ini memerlukan perhatian kualiti sesuatu objek untuk dibuat perbandingan. Semakin kerap kanak-kanak membuat perbandingan akan menjadi semakin komplek cara membandingkannya. Contohnya apabila kanak-kanak menambahkan pelbagai bola berwarna atau bongkah yang dipilih oleh kanak-kanak itu sendiri boleh mendorong lebih banyak hubungan kepada matematik yang komplek. Aktiviti ini juga membantu kefahaman konsep seriasi dan pengkelasan.

Bentuk boleh digunakan untuk menunjukkan hubungan padanan. Bilik atau ruang untuk bayi dan tatih sediakan pelabagai bentuk bongkah dan objek untuk kanak-kanak memadan dan membanding. Ini disebabkan perkembangan matematik masih awal, di peringkat bayi dan tatih secara semulajadi melihat kepada padanan yang sebenar. Pada tahap ini aras pengkelasan yang boleh dikuasainya. Bayi dan tatih tidak dapat melihat sesuatu yang serupa dan berbeza pada waktu yang sama.

No comments:

Post a Comment